Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. De ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om dem. Här kan du läsa och ladda ner Runnetts stadgar. Om du vill fördjupa dig finns också länkar till Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomisk förening som föreningen också måste följa.


Brf Runnetts stadgar         Bostadsrättslagen          Lagen om ekonomisk förening