Organisation

STYRELSEN

Runnetts styrelse arbetar aktivt för att skapa en bra boendemiljö i föreningen och vill att alla medlemmar ska känna sig delaktiga. Ett tryggt boende och en bra gemenskap är viktigt.

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar. Deras uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. De styrs av föreningens stadgar och gällande lagar och förordningar. Runnetts styrelse sammanträder regelbundet och vid behov. Om du vill att något ärende ska tas upp på dessa möten så kontakta styrelsen skriftligt eller via mejl. Mejlformulär hittar du under fliken Kontakt.

Styrelsens sammansättning från 210617

Ordförande
Linda Murphy
ordforande@runnett.se

Kassör
Anders Gustavsson
kassor@runnett.se

Sekreterare
Frida Bergström
sekreterare@runnett.se

Ledamot
Alexandra Thönners
alexandra.thonners@runnett.se

Ledamot
Sebastian Gäll
sebastian.gall@runnett.se


VALBEREDNING

Det är föreningsstämman som utser valberedning. Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedning 2021

Tobias Öjerfalk
Linn Sjöholm


REVISOR

Crowe Osborne AB