Organisation

STYRELSEN

Runnetts styrelse arbetar aktivt för att skapa en bra boendemiljö i föreningen och vill att alla medlemmar ska känna sig delaktiga. Ett tryggt boende och en bra gemenskap är viktigt.

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar. Deras uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. De styrs av föreningens stadgar och gällande lagar och förordningar. Runnetts styrelse sammanträder regelbundet och vid behov. Om du vill att något ärende ska tas upp på dessa möten så kontakta styrelsen skriftligt eller via mejl. Mejlformulär hittar du under fliken Kontakt.

Styrelsens sammansättning från 171128

Ordförande
Elias Obaid
elias.obaid@runnett.se

Kassör
Irene Rosvall
kassor@runnett.se

Sekreterare
Edith Carlefalk
sekreterare@runnett.se

Ledamot
Mattias Wernersson
mattias.wernersson@runnett.se

Ledamot
Alexandra Thönners
info@runnett.se


VALBEREDNING

Det är föreningsstämman som utser valberedning. Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedning 2018

Karin Emilsson
Linn Sjöholm


REVISOR

Mats Ohrner,  Crowe Horwath Osbourne AB


ARBETSGRUPPER

Utemiljön

Alexandra Thönners
Edith Carlefalk