Brf Runnett

OmRunnettRubrik-01-01-01

Image is not available
Image is not available

Arrow
Arrow
RUNNETT
Slider


Välkommen tilll Brf Runnett

 Brf Runnet ligger i Årsta omgiven av parker och grönska. Årsta är en del av Stockholm Stad och ligger på södra sidan av Årstaviken, cirka 4 kilometer söder om Stockholm city. Fastigheten ligger nära Årstafältet och precis bredvid Storängsparken. Föreningen består av 35 lägenheter fördelade på två fastigheter.

Området är eftertraktat tack vare närheten till innerstan och kommunikationerna är mycket bra. Det är gångavstånd till Tvärbana, bussar och pendeltåg. På Årsta torg, som utgör centrum i området, finns ett stort utbud av service, Folkets Hus med teater och biograf, bibliotek, livsmedelsaffärer, restauranger, café, gym och flertalet butiker. Här finns allt ett litet samhälle kan önska sig. I området finns flera förskolor och grundskolor och närmaste gymnasium ligger i Enskede Gård.

Här finns också stora grönområden som Årstaskogen med sina motionsslingor, utegym och kolonilotter. Vid Årstaviken finns flera små marinor. På Årstafältet finns ett rugbycenter och driving range för golf, men också där kolonilotter,  motionsslingor och på vintern skidspår. Det finns också flera mindre parker och promenadstråk som till exempel Storängsparken som börjar precis vid Brf Runnett och sträcker sig ända ner till Årstaskogen.


Historia om Årsta

Under bronsåldern var Årstaviken, Årstafältet och Enskedefältet en havsvik. Vattenytan låg 15 meter över dagens havsnivå. Årsta gård är skriftligt belagt sedan medeltiden och enligt traditionen ska Årsta på 1200-talet tillhört Birger Jarl. 1438 tillhörde Årsta kyrkan och sedan dess har Årsta bytt ägare många gånger.

I mitten på 1700-talet började Östra Årsta bebyggas. Torp, krogar och fabriker uppfördes längs Göta landsväg, den gamla landsvägen från Gamla stan mot Södertälje. Vid den tiden köptes Årsta av Christian Henrik von Schnell som gifte sig med Märta Helena Reenstierna, mer känd som Årstafrun. Hennes dagböcker från 1800-talet är bevarade och en biografi om henne publicerades 2010 av Nordstedts förlag. 1905 köpte Stockholm stad gården och all mark av Årstas sista privata ägare Fredrik Rappe. De första planerna var att bygga en trädgårdsstad som i Gamla Enskede, men byggandet gick trögt och planerna övergavs. Dock invigdes de första kolonilotterna för arbetare 1917.

Den första stadsplanen trädde  i kraft 1940. I den förordades att området skulle bebyggas med smalhus, högst tre våningar höga. På höjderna, till exempel vid Sköntorpsplan föreslogs däremot punkthus i upp till sju våningar. Det bestämdes också att alla gator skulle få namn efter sjöar och vattendrag, med undantag från Sköntorpsvägen och Årstavägen.

1942 började kvarteret Bolmen byggas. Borgarrådet uttalade sig för Dagens Nyheter och berättade om kommunens planer för Årsta, "Det ska bli en hälsostad med luft och ljus, sol i lägenheterna varje timme på dagen och fågelkvitter från stora parkanläggningar..." De flesta lägenheterna var på ett eller två rum och kök. Alla lägenheter fick badrum, vilket var helt nytt på den tiden.

Årsta har många byggnadsminnen. Förutom Årsta torg som domineras av Folkets hus med biograf, teater och bibliotek kan nämnas Årsta gård och Årsta holmars gård, Sköntorpsgårdens förskola och EPA-husen. Det har funnits planer på att göra Årstaskogen och Årsta holmar till naturreservat, men inget beslut har fattats än.