TÖM ELLER BYT FÖRRÅD

padlock-538259abFör att stambytet ska kunna ske smidigt behöver du använda ditt eget förråd och ingen annans. Vi vet inte riktigt var stammarna går i källaren därför är det viktigt att du använder de förråd som är listade på din lägenhet. Då vet vi vem vi ska kontakta om vi behöver komma in i förråd där stammarna går. Du behöver tömma alternativt byta förråd snarast och absolut senast den 31 oktober.

Om det visar sig att du behöver tömma ditt förråd för att vår entreprenör Husab behöver komma in där under stambytet, får du tillfälligt förvara dina saker i ett förråd som anvisas dig, alternativt står föreningen för magasinering av dina saker på annan plats.