INFORMATION FRÅN MÖTE 220816

building-plan-354233Ropa

Informationen från Projektledarhuset från mötet i Folkets hus den 22/8 angående stambyte finns nu på hemsidan under fliken Information renovering. Förutom allmän information och uppskattning av omfattningen av arbetet gavs en övergripande, ungefärlig tidplan.