Kallelser, protokoll & rapporter

Här kan du ladda ner PDFer med årsredovisningar och budget samt protokoll, kallelser/dagordningar och bilagor för föreningsstämmorna. Protokoll från föreningsstämmorna kommer vara tillgängliga senast tre veckor efter stämman. De är bara stämmoprotokoll som görs tillgängliga för medlemmarna. Protokoll från styrelsemötena är inte offentliga eftersom de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar, men revisorerna kan läsa protokollen för din räkning.


RÄKENSKAPSÅRET 2020

Rapporter

Årsredovisning 2020

Kallelser och protokoll

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2021

Protokoll Årsstämma 2021

Kallelse Proposition Fullmakt 2021


RÄKENSKAPSÅRET 2019

Rapporter

Årsredovisning 2019

Verksamhetsplan och verksamhetsbeskrivning 2019-2020

Kallelser och Protokoll

Protokoll Årsstämma 2020

Kallelse, Proposition, Fullmakt 2020


RÄKENSKAPSÅRET 2017/2018

Rapporter

Årsredovisning och revisionsberättelse 170701-181231

Verksamhetsbeskrivning 2017/2018 och verksamhetsplan 2019

Kallelser och protokoll

Protokoll konstituerande styrelsemöte 190710

Protokoll Årsstämma 190626

Kallelse till ordinarie stämma 2019, motion och fullmakt


RÄKENSKAPSÅRET 2016/2017


Rapporter

Årsredovisning och revisionsberättelse 160701-170630

Verksamhetsbeskrivning 2016/2017 och verksamhetsplan 2017/2018

Budget 2016-17         Verksamhetsplan 2016-17


Kallelser och protokoll

Konstituerande styrelsemöte 171203
Protokoll Årsstämma171128
Kallelse ordinarie föreningsstämma 171128
               Motion 1-2               Fullmakt

Protokoll extrastämma 170830
Kallelse extra föreningsstämma 170830 proposition bilagor och fullmakt

Protokoll extra föreningsstämma 170613
Extra föreningsstämma 170613 kallelse, propositioner, fullmakt

Protokoll konstituerande möte 20170124
Protokoll Årsstämma 170117
             Kallelse och dagordning till ordinarie stämma 170117 
Motioner 170117           Proposition 1 170117         Proposition 2 170117      
Valberedning förslag 170117         Fullmakt

Protokoll konstituerande styrelsemöte 160914         
Protokoll extra föreningsstämma 160913
     Kallelse extra föreningsstämma 160913


RÄKENSKAPSÅRET 2015/2016

Rapporter

Årsredovisning 2015-16         Revisionsberättelse 2015-16          Verksamhetsbeskrivning 2015-16