EKONOMI

I en bostadsrättsförening ska det finnas en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet. Planen ska registreras hos Bolagsverket. I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens bostäder, vad som ingår i årsavgiften, andelstal och insatser med mera. Här kan du läsa och ladda ner Runnetts ekonomiska plan och bilagan Teknisk statusbeskrivning.


Ekonomisk plan          Teknisk statusbeskrivning              Kompletterande utlåtande