EKONOMI

I en bostadsrättsförening ska det finnas en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet. Planen ska registreras hos Bolagsverket. I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens bostäder, vad som ingår i årsavgiften, andelstal och insatser med mera. Här kan du läsa och ladda ner Runnetts ekonomiska plan och bilagan Teknisk statusbeskrivning.


Ekonomisk plan          Teknisk statusbeskrivning              Kompletterande utlåtande


Underhållsplan 2016/2017

Här ser du vilket underhåll som är planerat för kommande år med en lätt ekonomisk beskrivning. Vill du fördjupa dig hittar du budgeten i sin helhet under fliken Kallelser, protokoll & rapporter.  Längre fram kommer du också att få se en summering av underhåll från föregående år.